بهترین سایت دانلود پروژه های معماری

وبلاگی برای زندگی حرفه ای معماری

پروژه کامل و حرفه ای عناصر جزئیات همراه با دیتیل های کامل و دقیق و همچنین نما ها و مقاطع دقیق

پروژه کامل و حرفه ای عناصر جزئیات همراه با دیتیل های کامل و دقیق و همچنین نما ها و مقاطع دقیق

 

جهت دریافت اصل فایل و فایل کدی پروژه و مطالعات معماری لطفا به ایمیل من mohsen_sys_m@yahoo.com یا به شماره تلفن 09353693897 تماس حاصل فرمایید با تشکر .

قیمت ۶۰ هزار تومان

 


باز دید کنندگان گرامی میتوانند در صورت نیاز به پروژه مورد نظر به شماره 09353693897 تماس گرفته و مبلغ مورد نظر را به شماره حساب 0300784681002یا شماره ملی کارت 8086-3871-9914-6037بانک ملی ایران به نام آقای محسن بیات واریز نموده و پروژه موزد نظر بعد ار یک ساعت به ایمیل شما ویا آدرس شما پست می شود باتشکر مدریت وبلاگ

+ نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم فروردین 1391ساعت 11:45  توسط پسر ایرونی  | 

پروژه کامل و حرفه ای برا درس انسان طبیعت و معماری کامل و دقیق

 پروژه کامل و حرفه ای برا درس انسان طبیعت و معماری کامل و دقیق

 

جهت دریافت اصل فایل و فایل کدی پروژه و مطالعات معماری لطفا به ایمیل من mohsen_sys_m@yahoo.com یا به شماره تلفن 09353693897 تماس حاصل فرمایید با تشکر .

قیمت ۲۰ هزار تومان

 


باز دید کنندگان گرامی میتوانند در صورت نیاز به پروژه مورد نظر به شماره 09353693897 تماس گرفته و مبلغ مورد نظر را به شماره حساب 0300784681002یا شماره ملی کارت 8086-3871-9914-6037بانک ملی ایران به نام آقای محسن بیات واریز نموده و پروژه موزد نظر بعد ار یک ساعت به ایمیل شما ویا آدرس شما پست می شود باتشکر مدریت وبلاگ

+ نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم فروردین 1391ساعت 11:45  توسط پسر ایرونی  | 

طراحی معماری 3 با موضوعیت طراحی مجتمع تجاری و تفریحی

طراحی معماری 3 با موضوعیت طراحی مجتمع تجاری و تفریحی

 

 

جهت دریافت اصل فایل و فایل کدی پروژه و مطالعات معماری لطفا به ایمیل من mohsen_sys_m@yahoo.com یا به شماره تلفن 09353693897 تماس حاصل فرمایید با تشکر .

قیمت ۵۰ هزار تومان

 


باز دید کنندگان گرامی میتوانند در صورت نیاز به پروژه مورد نظر به شماره 09353693897 تماس گرفته و مبلغ مورد نظر را به شماره حساب 0300784681002یا شماره ملی کارت 8086-3871-9914-6037بانک ملی ایران به نام آقای محسن بیات واریز نموده و پروژه موزد نظر بعد ار یک ساعت به ایمیل شما ویا آدرس شما پست می شود باتشکر مدریت وبلاگ

+ نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم فروردین 1391ساعت 11:44  توسط پسر ایرونی  | 

مجموعه ای کامل و حرفه ای از چندین کادر جهت شیت بندی و چاپ عالی پروژه های معماری

 مجموعه ای کامل و حرفه ای از چندین کادر جهت شیت بندی و چاپ عالی پروژه های معماری

 

جهت دریافت اصل فایل و فایل کدی پروژه و مطالعات معماری لطفا به ایمیل من mohsen_sys_m@yahoo.com یا به شماره تلفن 09353693897 تماس حاصل فرمایید با تشکر .

قیمت ۱۰ هزار تومان

 


باز دید کنندگان گرامی میتوانند در صورت نیاز به پروژه مورد نظر به شماره 09353693897 تماس گرفته و مبلغ مورد نظر را به شماره حساب 0300784681002یا شماره ملی کارت 8086-3871-9914-6037بانک ملی ایران به نام آقای محسن بیات واریز نموده و پروژه موزد نظر بعد ار یک ساعت به ایمیل شما ویا آدرس شما پست می شود باتشکر مدریت وبلاگ

+ نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم فروردین 1391ساعت 11:44  توسط پسر ایرونی  | 

مجموعه کامل و حرفه ای از مبلمانهای رایج در معماری جهت استفاده دانشجویان معماری و عمران

 مجموعه کامل و حرفه ای از مبلمانهای رایج در معماری جهت استفاده دانشجویان معماری و عمران

 

جهت دریافت اصل فایل و فایل کدی پروژه و مطالعات معماری لطفا به ایمیل من mohsen_sys_m@yahoo.com یا به شماره تلفن 09353693897 تماس حاصل فرمایید با تشکر .

قیمت ۱۵ هزار تومان

 


باز دید کنندگان گرامی میتوانند در صورت نیاز به پروژه مورد نظر به شماره 09353693897 تماس گرفته و مبلغ مورد نظر را به شماره حساب 0300784681002یا شماره ملی کارت 8086-3871-9914-6037بانک ملی ایران به نام آقای محسن بیات واریز نموده و پروژه موزد نظر بعد ار یک ساعت به ایمیل شما ویا آدرس شما پست می شود باتشکر مدریت وبلاگ

+ نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم فروردین 1391ساعت 11:44  توسط پسر ایرونی  | 

پروژه کامل و حرفه ای طراحی معماری 5 به موضوع طراحی مجتمع مسکونی

پروژه کامل و حرفه ای طراحی معماری 5 به موضوع طراحی مجتمع مسکونی

 

 

جهت دریافت اصل فایل و فایل کدی پروژه و مطالعات معماری لطفا به ایمیل من mohsen_sys_m@yahoo.com یا به شماره تلفن 09353693897 تماس حاصل فرمایید با تشکر .

قیمت ۷۵ هزار تومان

 


باز دید کنندگان گرامی میتوانند در صورت نیاز به پروژه مورد نظر به شماره 09353693897 تماس گرفته و مبلغ مورد نظر را به شماره حساب 0300784681002یا شماره ملی کارت 8086-3871-9914-6037بانک ملی ایران به نام آقای محسن بیات واریز نموده و پروژه موزد نظر بعد ار یک ساعت به ایمیل شما ویا آدرس شما پست می شود باتشکر مدریت وبلاگ

+ نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم فروردین 1391ساعت 11:41  توسط پسر ایرونی  | 

پروژه کامل و حرفه ای طراحی معماری 5 به موضوع طراحی مجتمع مسکونی

پروژه کامل و حرفه ای طراحی معماری 5 به موضوع طراحی مجتمع مسکونی

 

جهت دریافت اصل فایل و فایل کدی پروژه و مطالعات معماری لطفا به ایمیل من mohsen_sys_m@yahoo.com یا به شماره تلفن 09353693897 تماس حاصل فرمایید با تشکر .

قیمت ۶۵ هزار تومان

 


باز دید کنندگان گرامی میتوانند در صورت نیاز به پروژه مورد نظر به شماره 09353693897 تماس گرفته و مبلغ مورد نظر را به شماره حساب 0300784681002یا شماره ملی کارت 8086-3871-9914-6037بانک ملی ایران به نام آقای محسن بیات واریز نموده و پروژه موزد نظر بعد ار یک ساعت به ایمیل شما ویا آدرس شما پست می شود باتشکر مدریت وبلاگ

+ نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم فروردین 1391ساعت 11:38  توسط پسر ایرونی  | 

پروژه کامل و حرفه ای طراحی معماری 5 به موضوع طراحی مجتمع مسکونی

پروژه کامل و حرفه ای طراحی معماری 5 به موضوع طراحی مجتمع مسکونی

 

جهت دریافت اصل فایل و فایل کدی پروژه و مطالعات معماری لطفا به ایمیل من mohsen_sys_m@yahoo.com یا به شماره تلفن 09353693897 تماس حاصل فرمایید با تشکر .

قیمت ۷۰ هزار تومان

 


باز دید کنندگان گرامی میتوانند در صورت نیاز به پروژه مورد نظر به شماره 09353693897 تماس گرفته و مبلغ مورد نظر را به شماره حساب 0300784681002یا شماره ملی کارت 8086-3871-9914-6037بانک ملی ایران به نام آقای محسن بیات واریز نموده و پروژه موزد نظر بعد ار یک ساعت به ایمیل شما ویا آدرس شما پست می شود باتشکر مدریت وبلاگ

+ نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم فروردین 1391ساعت 11:37  توسط پسر ایرونی  | 

پروژه کامل و حرفه ای برا درس معماری معاصر غرب

پروژه کامل و حرفه ای برا درس معماری معاصر غرب 

 

جهت دریافت اصل فایل و فایل کدی پروژه و مطالعات معماری لطفا به ایمیل من mohsen_sys_m@yahoo.com یا به شماره تلفن 09353693897 تماس حاصل فرمایید با تشکر .

قیمت ۲۰ هزار تومان

 


باز دید کنندگان گرامی میتوانند در صورت نیاز به پروژه مورد نظر به شماره 09353693897 تماس گرفته و مبلغ مورد نظر را به شماره حساب 0300784681002یا شماره ملی کارت 8086-3871-9914-6037بانک ملی ایران به نام آقای محسن بیات واریز نموده و پروژه موزد نظر بعد ار یک ساعت به ایمیل شما ویا آدرس شما پست می شود باتشکر مدریت وبلاگ

+ نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم فروردین 1391ساعت 11:34  توسط پسر ایرونی  | 

پروژه کامل و حرفه ای برا درس انسان طبیعت و معماری معماری ارگانیک

پروژه کامل و حرفه ای برا درس انسان طبیعت و معماری معماری ارگانیک

 

جهت دریافت اصل فایل و فایل کدی پروژه و مطالعات معماری لطفا به ایمیل من mohsen_sys_m@yahoo.com یا به شماره تلفن 09353693897 تماس حاصل فرمایید با تشکر .

قیمت ۲۰ هزار تومان

 


باز دید کنندگان گرامی میتوانند در صورت نیاز به پروژه مورد نظر به شماره 09353693897 تماس گرفته و مبلغ مورد نظر را به شماره حساب 0300784681002یا شماره ملی کارت 8086-3871-9914-6037بانک ملی ایران به نام آقای محسن بیات واریز نموده و پروژه موزد نظر بعد ار یک ساعت به ایمیل شما ویا آدرس شما پست می شود باتشکر مدریت وبلاگ

+ نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم فروردین 1391ساعت 11:30  توسط پسر ایرونی  | 

پروژه کامل و حرفه ای برا درس انسان طبیعت و معماری کامل

پروژه کامل و حرفه ای برا درس انسان طبیعت و معماری کامل

rr 

جهت دریافت اصل فایل و فایل کدی پروژه و مطالعات معماری لطفا به ایمیل من mohsen_sys_m@yahoo.com یا به شماره تلفن 09353693897 تماس حاصل فرمایید با تشکر .

قیمت ۱۵ هزار تومان

باز دید کنندگان گرامی میتوانند در صورت نیاز به پروژه مورد نظر به شماره 09353693897 تماس گرفته و مبلغ مورد نظر را به شماره حساب 0300784681002یا شماره ملی کارت 8086-3871-9914-6037بانک ملی ایران به نام آقای محسن بیات واریز نموده و پروژه موزد نظر بعد

+ نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم فروردین 1391ساعت 11:24  توسط پسر ایرونی  | 

پروژه کامل و حرفه ای برا درس انسان طبیعت و معماری

پروژه کامل و حرفه ای برا درس انسان طبیعت و معماری


جهت دریافت اصل فایل و فایل کدی پروژه و مطالعات معماری لطفا به ایمیل من mohsen_sys_m@yahoo.com یا به شماره تلفن 09353693897 تماس حاصل فرمایید با تشکر .

قیمت ۱۵ هزار تومان

باز دید کنندگان گرامی میتوانند در صورت نیاز به پروژه مورد نظر به شماره 09353693897 تماس گرفته و مبلغ مورد نظر را به شماره حساب 0300784681002یا شماره ملی کارت 8086-3871-9914-6037بانک ملی ایران به نام آقای محسن بیات واریز نموده و پروژه موزد نظر بعد ار یک ساعت به ایمیل شما ویا آدرس شما پست می شود باتشکر مدریت وبلاگ

+ نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم فروردین 1391ساعت 11:21  توسط پسر ایرونی  | 

پروژه کامل انجام شده جهت درس طراحی و تولید صنعتی

پروژه کامل انجام شده جهت درس طراحی و تولید صنعتی


جهت دریافت اصل فایل و فایل کدی پروژه و مطالعات معماری لطفا به ایمیل من dddmohsen_sys_m@yahoo.com یا به شماره تلفن 09353693897 تماس حاصل فرمایید با تشکر .

قیمت ۳۵ هزار تومان

باز دید کنندگان گرامی میتوانند در صورت نیاز به پروژه مورد نظر به شماره 09353693897 تماس گرفته و مبلغ مورد نظر را به شماره حساب 0300784681002یا شماره ملی کارت 8086-3871-9914-6037بانک ملی ایران به نام آقای محسن بیات واریز نموده و پروژه موزد نظر بعد ار یک ساعت به ایمیل شما ویا آدرس شما پست می شود باتشکر مدریت وبلاگ

+ نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم فروردین 1391ساعت 11:14  توسط پسر ایرونی  | 

پروژه طراحی معماری 4 با موضوع طراحی هتل همراه با برشها و نماها و پوستر حرفه ای

پروژه طراحی معماری 4 با موضوع طراحی هتل همراه با برشها و نماها و پوستر حرفه ای


جهت دریافت اصل فایل و فایل کدی پروژه و مطالعات معماری لطفا به ایمیل من eeeemohsen_sys_m@yahoo.com یا به شماره تلفن 09353693897 تماس حاصل فرمایید با تشکر .

قیمت ۶۰ هزار تومان

باز دید کنندگان گرامی میتوانند در صورت نیاز به پروژه مورد نظر به شماره 09353693897 تماس گرفته و مبلغ مورد نظر را به شماره حساب 0300784681002یا شماره ملی کارت 8086-3871-9914-6037بانک ملی ایران به نام آقای محسن بیات واریز نموده و پروژه موزد نظر بعد ار یک ساعت به ایمیل شما ویا آدرس شما پست می شود باتشکر مدریت وبلاگ

+ نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم فروردین 1391ساعت 11:13  توسط پسر ایرونی  | 

پروژه طراحی معماری 4 با موضوع طراحی هتل همراه با برشها و نماها و پوستر

پروژه طراحی معماری 4 با موضوع طراحی هتل همراه با برشها و نماها و پوستر

fe

جهت دریافت اصل فایل و فایل کدی پروژه و مطالعات معماری لطفا به ایمیل من mohsen_sys_m@yahoo.com یا به شماره تلفن 09353693897 تماس حاصل فرمایید با تشکر .

قیمت ۴۵ هزار تومان

باز دید کنندگان گرامی میتوانند در صورت نیاز به پروژه مورد نظر به شماره 09353693897 تماس گرفته و مبلغ مورد نظر را به شماره حساب 0300784681002یا شماره ملی کارت 8086-3871-9914-6037بانک ملی ایران به نام آقای محسن بیات واریز نموده و پروژه موزد نظر بعد ار یک ساعت به ایمیل شما ویا آدرس شما پست می شود باتشکر مدریت وبلاگ

+ نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم فروردین 1391ساعت 11:10  توسط پسر ایرونی  | 

پروزه مرمت با موضوع مرمت مسجد جامع بروجرد

پروژه مرمت با موضوع مرمت مسجد جامع بروجرد

mm

جهت دریافت اصل فایل و فایل کدی پروژه و مطالعات معماری لطفا به ایمیل من mohsen_sys_m@yahoo.com یا به شماره تلفن 09353693897 تماس حاصل فرمایید با تشکر .

قیمت ۳۰ هزار تومان

باز دید کنندگان گرامی میتوانند در صورت نیاز به پروژه مورد نظر به شماره 09353693897 تماس گرفته و مبلغ مورد نظر را به شماره حساب 0300784681002یا شماره ملی کارت 8086-3871-9914-6037بانک ملی ایران به نام آقای محسن بیات واریز نموده و پروژه موزد نظر بعد ار یک ساعت به ایمیل شما ویا آدرس شما پست می شود باتشکر مدریت وبلاگ

+ نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم فروردین 1391ساعت 11:4  توسط پسر ایرونی  | 

پروژه درس کاربرد نرم افزارهای ترسیمی 3d max

پروژه درس کاربرد نرم افزارهای ترسیمی

3d max

جهت دریافت اصل فایل و فایل کدی پروژه و مطالعات معماری لطفا به ایمیل من mohsen_sys_m@yahoo.com یا به شماره تلفن 09353693897 تماس حاصل فرمایید با تشکر .

قیمت 50 هزار تومان

باز دید کنندگان گرامی میتوانند در صورت نیاز به پروژه مورد نظر به شماره 09353693897 تماس گرفته و مبلغ مورد نظر را به شماره حساب 0300784681002یا شماره ملی کارت 8086-3871-9914-6037بانک ملی ایران به نام آقای محسن بیات واریز نموده و پروژه موزد نظر بعد ار یک ساعت به ایمیل شما ویا آدرس شما پست می شود باتشکر مدریت وبلاگ

+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم اردیبهشت 1390ساعت 1:33  توسط پسر ایرونی  | 

پروژه طراحی معماری 3 با موضوع مجتمع تجاری تفریحی

پروژه طراحی معماری 3 با موضوع مجتمع تجاری تفریحی

جهت دریافت اصل فایل و فایل کدی پروژه و مطالعات معماری لطفا به ایمیل من mohsen_sys_m@yahoo.com یا به شماره تلفن 09353693897 تماس حاصل فرمایید با تشکر .

قیمت 50 هزار تومان


باز دید کنندگان گرامی میتوانند در صورت نیاز به پروژه مورد نظر به شماره 09353693897 تماس گرفته و مبلغ مورد نظر را به شماره حساب 0300784681002یا شماره ملی کارت 8086-3871-9914-6037بانک ملی ایران به نام آقای محسن بیات واریز نموده و پروژه موزد نظر بعد ار یک ساعت به ایمیل شما ویا آدرس شما پست می شود باتشکر مدریت وبلاگ


+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم اردیبهشت 1390ساعت 1:23  توسط پسر ایرونی  | 

پروژه طراحی معماری 5 با موضوع مجتمع مسکونی

پروژه طراحی معماری 5 با موضوع مجتمع مسکونی

جهت دریافت اصل فایل و فایل کدی پروژه و مطالعات معماری لطفا به ایمیل من mohsen_sys_m@yahoo.com یا به شماره تلفن 09353693897 تماس حاصل فرمایید با تشکر .

قیمت 70 هزار تومان


باز دید کنندگان گرامی میتوانند در صورت نیاز به پروژه مورد نظر به شماره 09353693897 تماس گرفته و مبلغ مورد نظر را به شماره حساب 0300784681002یا شماره ملی کارت 8086-3871-9914-6037بانک ملی ایران به نام آقای محسن بیات واریز نموده و پروژه موزد نظر بعد ار یک ساعت به ایمیل شما ویا آدرس شما پست می شود باتشکر مدریت وبلاگ

+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم اردیبهشت 1390ساعت 1:18  توسط پسر ایرونی  | 

دانلود پروژه انسان طبیعت معماری(موضوع فراکتال)

دانلود پروژه انسان طبیعت معماری(موضوع فراکتال)

موضوع معماری فراکتال و هندسه اقلیدوسی

تعداد صفحات 62 صفحه

حجم فایل 5 مگا بایت

جهت دانلود فایل به ادامه مطلب بروید

جهت دانلود فایل به ادامه مطلب بروید

قیمت 20 هزار تومان

باز دید کنندگان گرامی میتوانند در صورت نیاز به پروژه مورد نظر به شماره 09353693897 تماس گرفته و مبلغ مورد نظر را به شماره حساب 0300784681002یا شماره ملی کارت 8086-3871-9914-6037بانک ملی ایران به نام آقای محسن بیات واریز نموده و پروژه موزد نظر بعد ار یک ساعت به ایمیل شما ویا آدرس شما پست می شود باتشکر مدریت وبلاگ
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه نوزدهم فروردین 1390ساعت 16:13  توسط پسر ایرونی  | 

پروژه طراحی معماری 4 موضوع بیمارستان

پروژه طراحی معماری 4 موضوع بیمارستان

جهت دریافت اصل فایل و فایل کدی پروژه و مطالعات معماری لطفا به ایمیل من mohsen_sys_m@yahoo.com یا به شماره تلفن 09353693897 تماس حاصل فرمایید با تشکر .

قیمت 60 هزار تومان

باز دید کنندگان گرامی میتوانند در صورت نیاز به پروژه مورد نظر به شماره 09353693897 تماس گرفته و مبلغ مورد نظر را به شماره حساب 0300784681002یا شماره ملی کارت 8086-3871-9914-6037بانک ملی ایران به نام آقای محسن بیات واریز نموده و پروژه موزد نظر بعد ار یک ساعت به ایمیل شما ویا آدرس شما پست می شود باتشکر مدریت وبلاگ


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه نوزدهم فروردین 1390ساعت 15:23  توسط پسر ایرونی  | 

پروژه پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی معماری موضوع طراحی موزه زمان به همراه مطالعات

طراحی موزه زمان (پایان نامه کارشناسی)

جهت دریافت اصل فایل و فایل کدی پروژه و مطالعات معماری لطفا به ایمیل من mohsen_sys_m@yahoo.com یا به شماره تلفن 09353693897 تماس حاصل فرمایید با تشکر .

قیمت 100 هزار تومان

باز دید کنندگان گرامی میتوانند در صورت نیاز به پروژه مورد نظر به شماره 09353693897 تماس گرفته و مبلغ مورد نظر را به شماره حساب 0300784681002یا شماره ملی کارت 8086-3871-9914-6037بانک ملی ایران به نام آقای محسن بیات واریز نموده و پروژه موزد نظر بعد ار یک ساعت به ایمیل شما ویا آدرس شما پست می شود باتشکر مدریت وبلاگ


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه نوزدهم فروردین 1390ساعت 15:3  توسط پسر ایرونی  | 

وبلاگ www.Qivipedia.blogfa.comبه شما خوش آمد می گوید


+ نوشته شده در  جمعه نوزدهم فروردین 1390ساعت 13:37  توسط پسر ایرونی  |